Les càries

Les càries :

No podem dir que són perilloses, però no és per això que no cal I fer a polit. Un consum constant d’aliments rics en sucre I grasses fan que tinguis una mala higiene. 

La mala alimentació s’empre porta conseqüències a nivell cardiovasculars. L’excés de greixos provocar una augmentació dolent de colesterol en l’organisme, això pot produir riscs molt importants amb lamentables conseqüències.